Menu

Potřebujete se zeptat…

SOUHLAS UŽIVATELE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně a ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů dále jen (GDPR).
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje uživatel poskytovateli na dobu trvání tohoto formuláře souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů (jméno, příjmení, email) obsažených v tomto formuláři, a to pro pro vzájemnou komunikaci s poskytovatelem o všech jím poskytovaných službách a v souvislosti s nimi.
Udělení souhlasu je naprosto dobrovolné a uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich kontroly a také právo na změnu či opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Správcem osobních údajů uživatele obsažených v tomto formuláři je poskytovatel. Poskytovatel se proto zavazuje nakládat s veškerými osobními údaji uživatele v souladu s platnými právními předpisy, především podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s cílem jejich maximálně možného zabezpečení a ochrany před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo jiným zneužitím.