Menu

Arteterapie a artefiletika

Arteterapie je reflexivní, tvořivé a zážitkové pojetí práce sama na sobě. Za pomocí nejrůznějších technik převzatých s výtvarného umění ( barvy, koláže, modelování, práce s přírodními materiály) můžete poznávat své komunikační vzorce a pohled na svět. Že nejste umělec a výtvarná výchova byl pro Vás strašák? To je naopak výhoda. Nebudete totiž svázáni klasickou technikou. Že neumíte malovat? Skvělé budete moci o to svobodněji zacházet s barvami a různými materiály.  Za pomocí arteterapie můžeme pracovat jak ve skupině tak individuálně.

Artefiletika je spíše výuková metoda, která rozvíjí sociální dovednosti, vztahové kompetence a komunikaci.

Následující otázky Vám pomohou, jak můžete využít obě techniky pro Váš rozvoj

  • Chcete poznat sami sebe?
  • Chcete porozumět svým emocím?
  • Chcete nahlédnout na svoji životní situaci jinak?
  • Chcete nechat promluvit své JÁ skrze výtvarné techniky?
  • Chcete vstoupit do svého vnitřního světa?