Menu

Individuální terapie

Individuální terapie probíhá formou terapeutického rozhovoru v soukromí jen klient a terapeut. Rozhovor je vedený v dasainsanalytickém přístupu. Ne nemusíte se bát tohoto krkolomného slova zavánějícím šíleným filosofem. Jedná se o přístup, kdy terapeut klienta doprovází a sám klient si určuje téma i tempo práce.

Krůček po krůčku společné prozkoumávají klientův svět; to, jak mu v něm je, a co může udělat, aby mu v něm bylo lépe, získal zdravé sebe vědomí, či zvládal vztahové problémy.

Terapeut klienta nijak nehodnotí, nedává mu žádné nevyžádané rady ani interpretace. A když bude potřeba, můžeme dále využít techniky arteterapie, relaxační techniky, či techniky práce s tělem.

Následující otázky Vám pomohou se zorientovat, kdy a v čem Vám může být individuální terapie prospěšná.

  • Točíte s v kruhu stále opakujících se problémů?
  • Nevíte kudy kam?
  • Potřebujete pomoci v náhledu na určitý problém nebo určitou situaci?
  • Máte si s kým o svých problémech (překážkách) promluvit?
  • Máte obavu se svěřit…, aniž by vás někdo soudil?
  • Bojíte se kritiky?
  • Bojíte se konfliktů?
  • Máte pocit, že jste ve slepé uličce?
  • Chcete poznat sami sebe?