Menu

Růstové skupiny

Práce ve skupině (skupinová terapie) je velmi odlišná od terapie individuální. Pravidelným setkáváním se a společnou prací s ostatními členy skupiny se postupně rodí prostředí bezpečí, kdy se klienti přestávají bát mluvit o svých zkušenostech, problémech, zkušenostech, trápení i radostech.

Začínají se rodit hluboké lidské vztahy, upřímné, přijímající, podporující. Klient má možnost uvidět své hluboké vzorce chování, chápání, a cítění, které ho doposud ovlivňovaly a má šanci je pomalu měnit.

Následující otázky Vám pomohou se zorientovat a zjistíte, zda-li skupinová terapie je pro Vás to pravé.

  • Chcete pracovat na sobě a rozvíjet své kladné stránky?
  • Řešíte vztahové problémy a neúspěch?
  • Chcete vědět, jak Vás vnímají ostatní?
  • Chcete sdílet svoje pocity, problémy a podělit se s ostatními o své zkušenosti?