Menu

Druhy životních map

Dětská životní mapa®

Tato metoda přináší rychlou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Diagnostikuje celou škálu problémů a dává ihned konkrétní návod k řešení. Odhaluje a řeší příčiny v narušené komunikaci. Je ojedinělým nástrojem k pochopení světa dítěte. Jeho vnímání problémů a konfliktů, které zažívá, ale nedokáže je vyjádřit. Dětská životní mapa® je velkým pomocníkem pro rodiče v mnoha oblastech denního života a pomáhá také velmi účinně a efektivně s problémy s hyperaktivitou a mnohých symptomů ADHD. Je velmi cenná nejen při řešení aktuálních problémů, ale je významnou pomocí jako prevence problémů a konfliktů budoucích. Dokáže například již v předškolním věku odhalit možné směřování k různým druhům závislostí v pozdějších letech.

Dětská životní mapa® je určena pro děti od 3 let. Dítě maluje, povídá si a je provázeno procesem, daným metodikou. V průběhu tohoto procesu vzniká diagnostika s konkrétními výstupy pro rodiče. Děti celému procesu bez problémů rozumí, mají z něho dobrý pocit a vidí, že je středem pozornosti nejen v průběhu diagnostiky, ale není opomíjeno ani při výstupu rodiči.

* Dětská životní mapa trvá 2 hodiny. 1,5 hodiny probíhá tak, že dítě maluje, povídá si a je provázeno procesem, který má svou konkrétní metodiku, v průběhu tohoto procesu vzniká diagnostika .  Zbylých 30 minut se diagnostika vyhodnocuje a vznikají konkrétní výstupy pro rodiče i dítě samotné.
 
* Cena Životní mapy je 2000 Kč.

Životní mapa pro dospělé®

Metoda Životních map® není určená pouze dětem, ale funguje skvěle i pro dospělé, kteří chtějí změnit svoje životní postoje a přístup. Programy přenášené generačně nebo na základě traumat z dětství (a to obvykle z dětství do dvanácti let) nás skrytě ovlivňují po celý život. Při kreslení Mapy se vracíme do dětství do konkrétního období, kdy jsme si tyto mechanismy vytvořili. Díky speciální, velmi účinné metodice si je nejen uvědomíme, ale dochází k významným změnám a narovnání situace. Uvolňuje se cesta ke spokojenějšímu životu.

Životní mapy pro dospělé® jsou moderním a rychlým nástrojem, jak objevit příčinu aktuálních problémů, které žiji a které ovlivňují můj současný život. Dávají okamžitou odpověď a zároveň dávají i konkrétní návod, jak situaci řešit. Vlastní sezení trvá dvě hodiny.

* Životní mapa trvá 2 hodiny. 1,5 hodiny probíhá tak, že dospělý klient maluje, povídá si a je provázen procesem, který má svou konkrétní metodiku, v průběhu tohoto procesu vzniká diagnostika . Zbylých 30 minut se diagnostika vyhodnocuje a vznikají konkrétní výstupy pro klienta.

* Cena Životní mapy je 2000 Kč.