Menu

Eva Mira Nováková

Moje cesta hledání sebe sama začala v pubertě. Naší početné rodině vládl pevnou rukou děda. Bělovlasý muž nevelké postavy těšící se ale velké autoritě ovlivňoval všech svých 5 dcer a 10 vnoučat zejména v duchovní a duševní oblasti. Jeho východem ovlivněná životní filosofie tak ovlivnila i mě. A tak se důležitou součástí doby mého dospívání stala jóga a filosofie védánty.

Při pozdějším studiu na vysoké škole, Fakultě humanitních studií UK, mě bavila možnost prozkoumávat kořeny nejen filosofie východu, ale i té evropské a dalších filosofických směrů a věd. Dávat věci a události do souvislostí, nacházet podobnosti principů ukrytých jen pod jinými jmény, to je to hlavní, co mi toto studium přineslo. Tohle intelektuální poznání mě bavilo, ale co dál, jak jej uplatnit v životě?  A tak jsem dál hledala svou profesní cestu. Pokračovala jsem ve studiu psychoterapie a sociální práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, protože jsem byla vždy přitahována profesí psychologa, či psychoterapeuta. V průběhu studia jsem se při jedné z dlouhodobých praxí setkala s klienty se schizofrenií. Začala jsem s nimi pracovat jako externí terapeut v terapeutické komunitě Mýto. A tak se mi otevřel svět křehké lidské psychiky nejen teoreticky, ale velmi tvrdě prakticky.

A já zjistila, že tohle je to co mi dává opravdový smysl, co mě baví a naplňuje; moje prvotní obavy, se postupně rozplývaly. Vyzkoušela jsem si, že mi studium i terapeutické výcviky daly nástroje, se kterými můžu vytvořit bezpečný prostor nejen pro klienta, ale i pro mě a naši práci. A od té doby nepřestávám být lidskou psychikou a životem samotným fascinována.

Jak málo někdy stačí …

Jak moc jsme si navzájem srozumitelní …

Jak jsme si podobní a přesto každý jedinečný…

Moje práce mi každý den ukazuje nové věci o mě, lidech, životě, o světě, a já s velkou pokorou provázím své klienty tím jejich životem a jejich světem…