Menu

František

Na začátku mé cesty stálo uvědomění, že pokud chci v životě objevit svůj vlastní potenciál, musím začít od poznávání sebe sama. V roce 2012 jsem, motivován svým cílem, započal své studium humanistické astrologie, abych záhy poznal zároveň obtížnost a fascinaci tohoto vědního oboru. Pokračoval jsem dál a na základě doporučení své moudré vyučující astrologie jsem se přihlásil na kurz narativní psychologie. Po celý rok studia jsem měl nedocenitelnou příležitost učit se techniky psychoterapeutického výcviku při práci s klientem a zároveň zdokonalovat své umění spolupráce s dalšími kolegy v týmu.

V práci na rozvoji svého potenciálu jsem pokračoval i nadále. V roce 2015 jsem začal navštěvovat kurz osteopatie a kraniosakrální terapie pod vedením největšího odborníka na tyto terapeutické disciplíny u nás – u Radka Neškrabala. S tímto druhem body terapie jsem měl i svoji osobní zkušenost z pohledu klienta a proto má fascinace touto metodou a osobní motivace v jejím dalším poznávání byla ještě silnější.

Ať už jako klient tak i nyní jako terapeut velmi citlivě vnímám, že každé lidské tělo má svojí „vnitřní paměť“, která si i přes všechny zdravotní obtíže a komplikace dokáže dokonale udržet vzpomínku na stav, kdy zdravotní stav těla byl ideální a práce s touto „vzpomínkou“ dokáže takříkajíc zázraky.

Přišel rok 2018 a mé vzdělání se rozrostlo o další kompetence, tentokrát v oblasti body terapie (různé druhy masáží) pod laskavým provázením MUDr. Dany Hlaváčkové.

Pro větší jistotu při své práci s klienty a za účelem konzultace mých zkušeností jsem pravidelným účastníkem supervizí u Martina Neškrabala. Pomáhají mi zejména podívat se na složitější případy z jiného úhlu a také dopomáhají k získání povědomí o nejnovějších trendech a technikách v oboru. Na pravidelné bázi se setkávám i s mými mnohými kolegyněmi a kolegy, s nimiž si aktivně vyměňuji zkušenosti.

Cesta za sebepoznáním je nikdy nekončící proces a i já jsem stále na cestě. Před sebou vidím již další nové části, které mě povedou (a snad i dovedou) k sobě samému a naučí mě být otevřenější vůči ostatním…