Menu

Iva Freslová

Od střední školy jsem se zajímala o to, co lidé prožívají, jak se cítí, jak komunikují, zajímaly a zajímají mě příběhy lidí, kteří jsou kolem mne, jelikož poznáním člověka skrze jeho životní příběh se mnohé změní.

Celý můj život provází láska k dětem a péče o ně. Díky mé mamince, která byla učitelkou v mateřské škole, jsem už jako malá za ní po škole chodila a bavilo mě jí s dětmi jí pomáhat. Už tehdy jsem si všímala toho, jaké děti jsou, jak se chovají, jak reagují,… Když jsem se později hlásila na střední školu, volba poměrně jednoznačně padla na SpgŠ a po jejím absolvování na FFUK, obor pedagogika se zaměřením na výchovné poradenství a osobnostní rozvoj. Studium obou těchto škol mě nejen velice bavilo, ale i lidsky formovalo zejména díky spoustě zajímavých lidí, se kterými jsem se mohla potkat a z jejichž vlivu mnohdy dosud čerpám.

Již v závěru studia na VŠ a po jejím ukončení jsem začala pracovat v MŠ, vdala se a během následujících čtyř let porodila dvě dcery. Zkušenost matky pro mne byla a je jednou z nejdůležitějších, kterou jsem získala a díky ní se na spoustu věcí dívám nyní jinak, než dříve.

Po mateřské dovolené jsem se vrátila k práci učitelky MŠ. Tato práce mě velice baví, naplňuje a stále v ní pro sebe nacházím něco nového. Začala jsem vnímat život dětí v širších souvislostech, v rámci celé rodiny a tudíž i jejích dospělých členů. To mě přivedlo k psychoterapeutickému výcviku a dalšímu vzdělávání v tomto oboru, které mému zaměření dodalo další, nový rozměr práce s dospělými.

Řešíte občas při výchově dětí potíže, se kterými si sami nevíte rady, ale nechce se vám navštívit psychologa?

Máte pocit, že byste potřebovali podporu v době, kdy jste na mateřské dovolené
na všechno sami a občas nevíte, kudy kam?

Váháte nad tím, kam svou výchovou směřujete a zda jste na dobré cestě?

Hledáte oporu ve chvílích, kdy máte pocit, že už vám rodinné problémy začínají přerůstat přes hlavu?

Takovéto problémy a mnoho dalších vám ráda pomohu řešit.

Co mohu nabídnout:

  • práce s vývojovými specifiky jednotlivých věkových skupin
  • konzultace vhodnosti zařazení dítěte do MŠ, ZŠ
  • problematika školní zralosti u předškoláků
  • vztahové problémy dětí v MŠ a ZŠ, problémy s adaptací v novém zařízení
  • podpora a konzultace v řešení různých typů osobních problémů
  • podpora problematických vztahů v rodině (rodiče-děti-prarodiče,…)
  • problematika šikany a dalších rizikových jevů
  • nastavení efektivního stylu učení
  • doprovázení v náročných životních situacích (rozvod, onemocnění,…)